Värdergrund

Kreativitet,

  • Vi strävar efter att driva utveckling och alltid se möjligheter istället för hinder. Vi ska vara kreativa, våga göra annorlunda och våga göra det som ingen annan har gjort.Vi arbetar effektivt, är uthålliga och strävar alltid efter att göra bättre. Vi sammanbetar och strävar efter våra gemensamma mål. Vi anstränger oss alltid att överträffa kundernas förväntningar. VI sätter alltid kundens behov i centrum.

Lojalitet & Respekt,

  • Vi strävar efter att föra en öppen och ärlig kommunikation. Vi följer lagar och regler samt håller det vi lovar. Och vi behandlar alla kunder, leverantörer och affärskontakter rättvist. Vi håller vad vi lovar och står för våra åtaganden. Vi bryr oss om och respekterar individen. Vi respektera varandrar oavsett status eller roll, vi värna om din och andras säkerhet. Vi hantera alla resurser ansvarsfullt. Etik och tillit ligger till grund för allt vi gör.