Vi tror på bra Kvalité

 

Ji-Ma Produkter AB är ISO certifierade enligt ISO 9001 och arbetar med att optimera och ständigt förbättra våra processer från förfrågan till leverans, för att bli effektivare och minska våra kostnader. Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer.

 

Vårt kundlöfte

Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.

 

Medarbetaransvar

Ji-Ma Produkter AB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Om fel och brister uppstår skall de behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.

 

Ladda ner ISO Certifikat Svenska

Ladda ner ISO Certifikat Engelska