Välkommen till Ji-Ma Produkter AB


 

Affärsidé,

Genom en flexibel produktion ska Ji-Ma Produkter framgångsrikt utveckla, tillverka och förse träemballage till  kunder med höga krav på rätt kvalitet, leveransprecision ,kompetens, och personlig service, med det ger vi lönsamhet och trygghet för våra kunder.

 
Vision

Att Ji-Ma Produkter blir den självklara ledaren i Sverige för pallar och träemballage genom att vara kundernas mest trygga, pålitliga och flexibla leverantör.

Mission

Förse våra kunder med pall och träemballage, för att frakta, lagerhålla sitt gods på ett säkert, skyddat och ekonomiskt sätt.


Värdegrund

Ji-Ma´s värderingar är en del av vardagen som vi alltid ska uppnå och som visar oss vägen. Följande väderinga styr vår verksamhet 

Engagemang

Ji-Mas sammarbete mot Kund ska alltid känneteckna Engagemang vid varje kontakt tillfälle och alltid i strävan efter att överträffa Kundens förväntningar. Genom Engagemang kommer vi kunna hålla vad vi lovar och står för våra åtaganden med målmedvetet och långsiktigt arbete. Engagemang ska även gälla i vår kontakt med alla våra samarbetspartners.

Kundanpassning

Vår produktions flexibilitet och vårt agerande ska alltid vara med kundens önskemål i focus där med att göra det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar

Kompetens

Engagemang och Kundanpassning kräver Kompetens. Kompetens är något som alltid kommer uppskattas och därför jobbar vi alltid hårt med att förbättra våra färdigheter och kompetensnivån i vårt arbete.

Trygghet

Ji-Ma ska alltid förknippas med trygghet i allt det vi gör . Genom vårt Engagemang, vår kundanpassning och vår kompetens ska vi vara branschens mest trygga, pålitliga och flexibla leverantör.