Vi tror på bra Kvalité

 

På JI-MA Produkter har kvalité stor betydelse. Detta gäller både våra produkter men också vi som leverantör eller kund. Det är viktigt för oss att du som kund eller leverantör känner dig trygg att sammarbeta med oss och att kvalitén på prdukterna uppnår dina krav. Nedan kan du läsa mer om våra kvalitéarbeten: ISO 9001, ISPM-15 och AAA-Kreditvärdighet.

 

En solISO 9001

JI-MA Produkter AB är sedan 2008 ISO-cetifierade enligt ISO 9001. Vi arbetar med att optimera och ständigt förbättra våra processer från förfrågan till leverans, för att bli effektivare och minska våra kostnader. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.


Vårt kundlöfte

Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.

 

Medarbetaransvar

JI-MA Produkter AB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Om fel och brister uppstår skall de behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.

 

Ladda ner ISO Certifikat

 

En solISPM-15 Värmebehandlade Pallar

JI-MA Produkter AB har rätt att märka virke och träemballage enligt ISPM 15. ISPM 15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No. 15. Det betyder att emballaget är behandlat och bär på en HT-märkt stämpel. Många länder har idag infört ISPM 15 i sina importregler. Reglerna kan dock variera något mellan olika länder och det är alltid importlandets regler som gäller. Så för att skicka ditt gods utomlands krävs oftast en HT - märkning på pallen som bevisar att pallens virke är ugnstorkat till en medelfuktkvot på högst 20%.

  • IPPC  Står för "International Plant Protection Convention"

  • SE - Landskod

  • XXXX - Företagskod från Jordbruksverket. Tillstånd för värmebehandling och/eller tillverkning av träemballage

  • HT - Heat treatment. Värmebehandling garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56C i minst 30 minuter.

  

Hur värmebehandlas träemballaget?

Värmebehandling till minst 56° C i minst 30 minuter i virkets kärna är grunden för godkännandet av träemballage. Behandlingen kan utföras i samband med torkning av virket eller som separat värmebehandling utan torkning.

I Sverige är det vanligast att virket värmebehandlas i samband med torkningen hos ett sågverk. Träemballageproducenter köper sedan in färdigt, värmebehandlat virke.

Värmebehandling för tillverkning av träemballage får endast utföras av företag, som är godkänt av Jordbruksverket. Om värmebehandling utförs i något annat land krävs att virket är behandlat inom ramen för exportlandets officiella system för godkännande av sådana anläggningar.

Värmebehandling utan torkning utförs vanligen på färdiga produkter, t.ex. träemballage, som måste behandlas för att uppfylla kraven i ISPM 15. Producent av träemballage ska kunna dokumentera att allt virke som ingår i det godkända emballaget är värmebehandlat av godkända företag. Denna dokumentation ska godkännas av Jordbruksverket.

Om producenten värmebehandlar virke eller färdigt emballage ska företaget också uppfylla kraven för godkännande av värmebehandlingsanläggning. Vid kontroller i samband med godkännande av virkestork eller värmebehandlingsanläggning samarbetar Jordbruksverket med SP Trätek.

 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Klicka här

 

Ladda ner ISPM-15 Certifikat 

 

En solAAA - Kreditvärdighet 

JI-MA Produkter är AAA kreditvärdiga. Detta betyder att vi tilldelats det högsta betyget då vi under en period visat stabilitet och har en förmåga att klara båda hög- och lågkonjuktur.

 

Kreditvärdighetsmodellen är ett hjälpmedel som hjälper företag att göra smidigare affärer och få snabbare betalt. Systemet betygsätter företagets betalningsförmåga igenom en mängd olika beslutsregler.

Genom att kolla upp ett företags kreditbetyg kan man snabbare bilda sig en uppfattning om du vågar beställa tjänst eller vara från leverantör eller det omvända, att man vågar leverera till en kund.

En smidig modell som underlättar affärer mellan företag och kund utan att behöva krångla till det med olika typer av säkerheter. Det krävs tid, engagemang och hårt arbete för att uppnå kreditvärdighet och vi tror att kunder får stor trygghet att veta att de arbetar tillsammans med ett kreditvärdigt företag.

 

Ladda ner Kreditvärdighet Certifikat