Värmebehandlade Lastpallar

Ji-Ma Produkter AB har rätt att märka virke och träemballage enligt ISPM 15.

 

ISPM 15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No. 15.

Det betyder att emballaget är behandlat och bär på en KD-märkt stämpel.
Många länder har idag infört ISPM 15 i sina importregler.

Reglerna kan dock variera något mellan olika länder och det är alltid importlandets regler som gäller.

Så för att skicka ditt gods utomlands krävs oftast en KD - märkning på pallen som bevisar att pallens virke är ugnstorkat till en medelfuktkvot på högst 20%

 

  • IPPC  Står för "International Plant Protection Convention"
  • SE - Landskod
  • XXXX - Företagskod från Jordbruksverket. Tillstånd för värmebehandling och/eller tillverkning av träemballage
  • HT - Heat treatment. Värmebehandling garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56C i minst 30 minuter.
  • DB - Debarking. Virket är avbarkat

 

 

 

Hur värmebehandlas träemballaget?

Värmebehandling till minst 56° C i minst 30 minuter i virkets kärna är grunden för godkännandet av träemballage. Behandlingen kan utföras i samband med torkning av virket eller som separat värmebehandling utan torkning. I Sverige är det vanligast att virket värmebehandlas i samband med torkningen hos ett sågverk. Träemballageproducenter köper sedan in färdigt, värmebehandlat virke. Värmebehandling för tillverkning av träemballage får endast utföras av företag, som är godkänt av Jordbruksverket. Om värmebehandling utförs i något annat land krävs att virket är behandlat inom ramen för exportlandets officiella system för godkännande av sådana anläggningar. Värmebehandling utan torkning utförs vanligen på färdiga produkter, t.ex. träemballage, som måste behandlas för att uppfylla kraven i ISPM 15. Producent av träemballage ska kunna dokumentera att allt virke som ingår i det godkända emballaget är värmebehandlat av godkända företag. Denna dokumentation ska godkännas av Jordbruksverket. Om producenten värmebehandlar virke eller färdigt emballage ska företaget också uppfylla kraven för godkännande av värmebehandlingsanläggning. Vid kontroller i samband med godkännande av virkestork eller värmebehandlingsanläggning samarbetar Jordbruksverket med SP Trätek.

 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Klicka här

 

Ladda ner Ji-Ma´s ISPM Certifikat