Affärsidé

Affärsidé,

”Genom en flexibel produktion ska Ji-Ma Produkter framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träemballage till tillverkningsindustrin med höga krav på kvalitet, hög kompetens, leverans och personlig service, med det ger vi lönsamhet för våra kunder.”


Vision,

”Att Ji-Ma Produkter blir den obestridda ledaren i Sverige för träemballage genom att vara kundernas mest trygga, pålitliga och flexibla leverantör.”


Mission,

 

”Tillhandahålla marknaden med Träemballage för att hjälpa våra kunder frakta(Skydda) deras gods på ett säkert sätt!”